Mittel | Mozzarella Sticks Diavolo

Mozzarella Sticks Diavolo ist belegt mit 5 Stück.

Der Preis beträgt: 6.00€

0.00€
Summe

6.00€

Zutaten für Mozzarella Sticks Diavolo